next up previous
Next: Starosta obce odpovídá Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Z práce obecního zastupitelstva

Z pracovních porad

1. Byla schválena oprava verandy a vymalování v základní škole.

2. Bylo schváleno složení pětičlenné povodňové komise: p. Fingerhuth (předseda), p. Chyba, p. Rajtora, p. Procházka, p. Jamrich a pí. Truksová a pí. Linhartová jako náhradnice.

3. Zastupitelstvo projednalo návštěvu zástupců o. s. Arbor u starosty.

4. Byla uzavřena smlouva s p. Novotným na demolici mlýna.

5. Od 1. 7. byla prodloužena pracovní smlouva s p. Chybou.

6. Obci byla přiznána dotace a půjčka s tříprocentním úrokem na výstavbu kanalizace. Za půjčku bude obec ručit budovou obecního úřadu.

7. Firma Pozemní stavby Havlíčkův Brod nepodepsala smlouvu na výstavbu kanalizace. Smlouva byla podepsána s firmou Aquastav, která se ve výběrovém řízení umístila na druhém místě.

8. Byla uzavřena smlouva s p. Čelikovským na opravu márnice.

9. Mikroregionu Hostivice, Chýně, Jeneč, Červený Újezd byla poskytnuta dotace na obnovu poutní cesty do Hájku ve výši 1 450 000 Kč. Dotace by měla být použita na stavbu cyklistické stezky.

10. Byla dokončena oprava střechy školky.

Světla Truksová2006-10-06