next up previous
Next: About this document ... Up: CHYNO6 Previous: (rozhovor s Tomášem Mikulicou, sládkem

Inzerce

Chýnoviny vychází jako čtvrtletník vždy na začátku nového ročního období. Vydává Ondřej Jelínek - Nakladatelství Hledající, IČO: 12609587, tel.: 0311/679795, fax: 02/7174 1615, e-mail: noviny@hledajici.cz Toto číslo připravila redakční rada ve složení: P. Fousek, O. Jelínek, J. Mach, M. Šťastná, S. Truksová. Vyšlo v Chýni 23. 9. 2000 nákladem 230 ks.Jiří Kolka, 4. tř.

Hana Freudenfeldová, 2. tř. - Legenda

Venda Jungmann, 1. tř. - Píďa a Brit

Křížek pod kaštanem (kaštan zde není vidět), foto Martin Fousek
2006-10-06