next up previous
Next: Rozhovor s ... Up: Krátké zprávy Previous: Sběr šatstva

Naši jubilanti

Vzhledem ke změnám v zákonných úpravách již není možné uveřejňovat osobní údaje občanů, jako jsou například informace o věku, narození a úmrtí, bez jejich souhlasu. Celá věc je navíc komplikována zákonem o evidenci obyvatel, podle kterého se celá agenda přesouvá na okresní úřad. Obec se tedy údaje o narození a úmrtí svých občanů dozví až zprostředkovaně a s časovým zpožděním. Z těchto důvodů již nebudeme otiskovat rubriku Naši jubilanti tak, jak bylo zvykem. Pokud nám však dodáte text blahopřání nebo vzpomínky k životnímu výročí, ať už jakémukoli, zdarma je otiskneme.

Ondřej Jelínek2006-10-06