next up previous
Next: Naši jubilanti Up: Krátké zprávy Previous: Háčkujete, pletete, vyšíváte, kreslíte,

Sběr šatstva

Pro Diakonii v Úpici se pořádá sbírka šatstva, hraček, školních a hygienických potřeb. Věci, které darujete, poslouží lidem v nouzi doma i v zahraničí.

Sběrné místo: Husův sbor, Masarykova 127, Rudná, denně 9.00 - 18.00 (před dveřmi kostela). Bližší informace na tel. čísle 0311/670821 - Farní úřad v Rudné.

Ondřej Jelínek2006-10-06