next up previous
Next: Sběr šatstva Up: Krátké zprávy Previous: Redakční rada

Háčkujete, pletete, vyšíváte, kreslíte, řežete, dlabete, sekáte, tesáte ...?

Občanské sdružení ARBOR chystá výstavu výrobků a děl stvořených zručnýma rukama občanů obce. Druh materiálu co dům dá, technika jak kdo umí. Pochlubte se svými výtvory, nápaditostí a uměním.

Předběžný termín listopad 2000. Bližší informace podají Kateřina Žáková a Jana Horáková, Oblouková ul. 172 a 173.

sdružení ARBOR2006-10-06