next up previous
Next: Redakční rada Up: Krátké zprávy Previous: Obchod p. Janovského

Bejvávalo... aneb S čím jsme žili před sto lety

Tak je nazvána výstava, která začala 9. 9. 2000 a skončí 28. 1. 2001 v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy. Výstava obsahuje více jak 500 sbírkových předmětů nejrůznější povahy (archiválie, porcelán, sklo, domácí nářadí a náčiní, textilie atd.) Tyto předměty tvořily nedílnou součást venkovských i městských příbytků na přelomu 19. a 20. století a byly často každodenními společníky našich předků.

Ondřej Jelínek2006-10-06