next up previous
Next: Bejvávalo... aneb S čím jsme Up: Krátké zprávy Previous: Pohlednice Chýně

Obchod p. Janovského

Součástí obchodního řetězce Bala mini se stal i chýňský obchod se smíšeným zbožím. Tato kooperace by nám jako zákazníkům mohla přinést zkvalitnění služeb a snížení cen.

Ondřej Jelínek2006-10-06