next up previous
Next: Zahrádka Up: Napište nám... Previous: O starých venkovských domech

Nejen kritika

Abych splnila slib, který jsem dala v minulém čísle Chýnovin, opět jsem se zamyslela nad tím, co by se v obci dalo pochválit.

Na konci prázdnin byla dokončena oprava střechy ve školce. Do té doby do školky zatékalo a tvořily se zde plísně, což jsou obzvlášť nebezpečné alergeny. Jsem ráda, že naši nejmenší už nebudou tímto zatěžováni.

Také opravu márnice na místním hřbitově vidím jako velice pozitivní čin. V příštím čísle vám přinesu bližší informace.

Světla Truksová2006-10-06