next up previous
Next: O starých venkovských domech Up: Napište nám... Previous: Napište nám...

Řidiči zpomal!

Takzvané příčné prahy instalované na vozovku se staly téměř módou. Montují se na místa, kde je třeba donutit řidiče k pomalejší jízdě. Žádná dopravní značka nemá takovou účinnost, pokud nechcete přijít o podvozek, zpomalit prostě musíte. Věc má ovšem i své zápory, vozidla se více opotřebovávají, do vzduchu se dostává více škodlivin - cena za ukáznění řidičů. Jelikož se o instalaci zpomalovacích prahů mluvilo i na jednom veřejných zasedáních obecního zastupitelstva naší obce, kde se možnost instalace tohoto prahu na hlavní silnici jevila jako nemožná, překvapilo mě, když jsem se s tímto prahem setkal na příjezdu do Zličína (od obce Sobín), tedy na ještě frekventovanější vozovce. Starosty MČ Praha Zličín prof. ing. Jaroslava Veselého, DrSc., jsem se tedy zeptal na jeho zkušenosti s instalací těchto prahů.

V rámci vaší městské části je instalováno několik tzv. příčných prahů. Převážně jsou umístěny v bočních ulicích, kde jsou zřízeny klidové zóny. Jeden z prahů je ale i na vozovce spojující Zličín se Sobínem. Je potřeba nějaké speciální povolení, respektive co obec opravňuje k takovémuto zásahu na vozovce?

Nejdříve se musí rozhodnout obecní rada a zastupitelstvo, pak je třeba získat povolení od technické správy komunikací, odboru dopravy a policie.

Co vás vedlo k umístění tohoto prahu na příjezdovou komunikaci?

V této části je vozovka zúžena, je to nepřehledný úsek se zatáčkami. Stávalo se zde i 7 dopravních nehod ročně. Nejdříve jsme sem zkoušeli instalovat zrcadla, tato úprava však nebyla vyhovující.

Kolik tento zpomalovací práh včetně montáže stojí? Musí obec vše uhradit z vlastních zdrojů?

Za jeden práh včetně montáže zaplatila naše městská část 20 000 Kč. Zpomalovací práh na příjezdové komunikaci zaplatila TSK.

Jaké máte s tímto prahem zkušenosti (reakce občanů, řidičů, snížení nehod atd.)?

Jak se dalo předpokládat, občané jsou spokojeni, řidiči ne. Zpomalovací práh však není jedinou možností, jak donutit řidiče k dodržení omezené rychlosti na 30 km/h. Také vybírání pokut, které během jediného dne dosáhnou až statisícové hodnoty, je motivací k pomalejší jízdě.

A proč mít tento práh i v Chýni? Řidiči, kteří nerespektují omezenou rychlost na 50, respektive 40 km/hod by byli nuceni projíždět obcí pomaleji. Automobilisté, kteří si průjezdem obcí zkracují cestu mezi Jenčí a Chrášťanami, by zřejmě začali používat cestu kolem Duškánu, čímž by se zklidnil provoz v obci.

Ondřej Jelínek


next up previous
Next: O starých venkovských domech Up: Napište nám... Previous: Napište nám...
2006-10-06