next up previous
Next: Zdravý život Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Činnost TJ Sokol Chýně

Zahradní výstava

27. června se v zahradě MŠ konala výstava k zakončení školního roku 1999/2000. Výstavu pořádaly společně základní a mateřská škola.

Expozice prací dětí ze školky se nesla v duchu ročních období a obyčejů, které po celý rok provázely naše předky. Kromě obrázků a různých výrobků dětí si návštěvníci mohli prohlédnout i fotografie ke všemu, co se ve školce během roku dělo. Ačkoli už byly děti po dlouhém dnu unavené a dalo jim hodně práce se soustředit, předvedly s paní ředitelkou Sedlákovou i písničky a básničky, které k jednotlivých obdobím a obyčejům ve školce zpívaly a říkaly.

Úspěch slavilo i tablo, které připravily maminky dětem, které letos opustily školku a v září nastoupily do 1. třídy.

Školáci s paní učitelkou Rosolovou zahráli na flétny a zazpívali krátké pásmo písniček. Svou část výstavy si s pomocí paní vychovatelky Vaňkové instalovali sami. Na plotě, trávníku a vrbách vypadaly jejich práce moc zajímavě. Obzvlášť působivé byly právě vrby ověšené panáčky vyrobenými z papíru. Také výrobky z keramiky a všechny obrázky byly hezké a některé neměly daleko k dokonalosti.

Je vidět, že i v naší malé vesničce máme velice šikovné děti. Mrzí mě, že se o tom letos přišlo přesvědčit tak málo lidí, zvláště maminek a tatínků školáků. Ti, kteří se na výstavu přišli podívat, byli odměněni nejen malým pohoštěním, ale i příjemným kulturním a společenským zážitkem.

Světla Truksová


next up previous
Next: Zdravý život Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Činnost TJ Sokol Chýně
2006-10-06