next up previous
Next: Činnost TJ Sokol Chýně Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Novinky z naší knihovny

Oživení kláštera v Hájku

Zatímco se v minulých letech konala v Hájku bohoslužba v den hlavní pouti jednou ročně, letošní program je mnohem pestřejší.

Podzimní program setkání na tomto starobylém místě byl zahájen 19. 8. bohoslužbou u příležitosti slavnosti Nanebevzetí P. Marie. Sobotní den 9. září byl zasvěcen oslavě hlavního svátku tohoto poutního místa, svátku Narození P. Marie, který byl zahájen společnou modlitbou křížové cesty a pokračoval mší svatou a modlitbou litanií. Krásný den babího léta byl zakončen tóny Adama Michny z Otradovic a jiných mistrů.

V měsíci říjnu jsou všichni zváni na mši svatou ke cti P. Marie Růžencové. Dne 7. 10. v 10.00 hod proběhne v areálu kláštera prezentace knihy Hájek v literatuře 17. a 18. století a dvě kázání z jubilejní slavnosti roku 1723 vydané farním úřadem v Unhošti.

Eva Jelínková


2006-10-06