next up previous
Next: Čistírna odpadních vod a Up: Životní prostředí Previous: Životní prostředí

O jedné ekologické výrobě

Když jsme se díky sládkovi z místního pivovaru (viz Rozhovor s...) blíže seznámili s výrobou piva, můj první dojem byl, že vaření piva je příkladem technologie, která minimálně zatěžuje životní prostředí. Surovinami jsou pouze přírodní produkty: ječmen, pitná voda, chmel a pivní kvasnice. Zároveň i vlastní výroba je založena na přírodních procesech proměny původních surovin na nápoj nejvíce oblíbený v Českých zemích - pivo. Přeměna ječmene na slad je čistě přírodní proces, to je klíčení. Alkohol v pivu vzniká působením pivních kvasnic na cukr. Odpad, který zaujímá největší objem, to je mláto, vzniklé vyvařením sladu, je oblíbenou potravou hospodářských zvířat, zejména vepřů, ale i hovězího dobytka. Snad jediné, co by mohl přísný ekolog výrobě piva vytknout, je spotřeba energie pro vaření a chlazení. Přestože je tento proces takto k přírodě přívětivý, je na jeho konci nápoj tak milý mnoha Čechům, ale i jiným národům.

Tato výroba je tak úžasná, přesto a možná právě proto, že jsme ji zdědili po svých dávných předcích a stálo by za úvahu pátrat v análech po podobných znalostech našich předků a naučit se je využívat.

V Chýni 12. 9. 2000 Pavel Fousek


next up previous
Next: Čistírna odpadních vod a Up: Životní prostředí Previous: Životní prostředí
2006-10-06