next up previous
Next: Životní prostředí Up: Z kroniky obce Previous: Z kroniky obce

Rok 1930

Leden byl zcela bez sněhu, oralo se. Květen byl studený a mokrý, potom přišlo počasí suché a parné. V červenci bylo na slunci 44 $^{0}$C. Sucho uspíšilo žně. Ty začaly oproti jiným letům příliš záhy, již 8. července. Od té doby pak nastalo chladno, pršelo téměř denně až do 24. srpna. 3. října ráno byl mráz -2 $^{0}$C. 11. listopadu chumelilo. Zima byla v prosinci kol -12 $^{0}$C.

Ke dni 27. května byl prováděn soupis zemědělských podniků hospodářských a živnostenských. Chýňský katastr obnáší 405 ha 78 arů. Pozemků nepatřících k zemědělským závodům bylo 28 ha 55 arů. Zvířectvo hospodářské bylo chováno ve 118 závodech. Koní bylo 47, skotu 356 kusů, bravu (koz) 87, vepřů 148, slepic 1 915, hus 762, kachen 118, krůt 30.

Obyvatel bylo napočteno ke dni 1. prosince 667, domů 133. Narodilo se 17 dětí, zemřelo 12 osob. Mezi těmi zasluhuje zmínky paní Kateřina Růžičková, nejstarší občanka ze vsi, která zemřela ve stáří 89 let.

Vybrala Milada Šťastná2006-10-06