next up previous
Next: O historii obce a Up: CHYNO6 Previous: CHYNO6

Úvod

Vážení čtenáři, hned jako první informaci (dokud jste ještě pozorní) Vám chci sdělit, že od roku 2001 si bude možné Chýnoviny předplatit. Předplatné se bude vybírat vždy na celý kalendářní rok a své Chýnoviny pak následně dostanete do poštovní schránky. Roční předplatné činí 36 Kč a je možné ho zaplatit již nyní u Evy Jelínkové, která doposud noviny roznášela (a bude tak činit i nadále). Samozřejmě si můžete pro noviny přijít i osobně na adresu 1. máje č.p. 79 (vždy začátkem ročního období).

Mediální život Chýně se utěšeně rozvíjí, po školním časopisu Hop (vyšlo již 11 čísel) začaly nepravidelně vycházet i Informace obecního zastupitelstva. Měly by být distribuovány do všech domácností v Chýni (na nejvzdálenějšího občana Chýně - pana Hamouze - se však zatím zapomnělo). Vydávání tohoto občasníku je jednoznačný posun k lepšímu informování občanů. Na tomto místě bych snad chtěl připomenout, že na obecní výdaje - opravy, stavby, úklid atd. - jsou používány obecní a státní peníze, tj. peníze nás všech. Zastupitelé a obecní zaměstnanci se o tyto peníze starají a určují, na co budou použity, což je jistě práce záslužná a zodpovědná. Jsou tedy v roli jakéhosi správce majetku. Ne v roli hodného strýčka, který rozdává dárky.

Vydávání Informací obecního zastupitelstva považuji jednoznačně za kladnou věc, jen bych si přál, aby, jak už název napovídá, byly občané informováni obecním zastupitelstvem o obecních věcech. Na osobní výpady a prezentaci soukromých aktivit zde myslím není místo.

Jak dopadla anketa z minulého čísla? Jako obvykle, odpověděli pouze dva čtenáři, kteří shodně navrhují, aby Chýnoviny v případě potřeby vycházely v rozsahu 16 stran za cenu 12 Kč, i nadále se však budeme snažit udržet Chýnoviny v zaběhlém rozsahu (12 stran za 9 Kč).

Na závěr bych chtěl znovu všechny čtenáře požádat, aby přispěli také svým článkem, názorem. Hlas lidu velice uvítáme a názorová pestrost novinám jistě jen prospěje.

Začal podzim, příjemné listování.

Ondřej Jelínek


next up previous
Next: O historii obce a Up: CHYNO6 Previous: CHYNO6
2006-10-06