next up previous
Next: a) bere na vědomí: Up: Usnesení z veřejného zasedání obecního Previous: Usnesení z veřejného zasedání obecního

Obecní zastupitelstvo2006-10-06