next up previous
Next: Usnesení z veřejného zasedání obecního Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Z práce obecního zastupitelstva

Z pracovních porad

1. Obec byla vyzvána, aby vypracovala povodňový plán.

2. Panu Chybovi byla prodloužena pracovní smlouva do 30. 6. 2000.

3. Byl přijat návrh, aby obec dle potřeby vydávala zprávu o práci obecního úřadu a zastupitelstva ve 200 kopiích.

4. Pro obecní úřad byl zakoupen nový počítač. Starý byl prodán.

5. Byla přijata nabídka na vypracování projektu revitalizace Litovického potoka od Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M. za 188 000,- Kč. V projektu budou zahrnuty úpravy potoka od prameniště po Strahovský rybník, včetně vybudování malého rybníčku pod Pivovarským dvorem.

6. U Strahovského rybníka byla instalována zarážka pro požární vozy.

7. Na obecním úřadě probíhají opravy reklamovaných závad.

8. Ve výběrovém řízení na výstavbu kanalizace zvítězila firma Pozemní stavby z Havlíčkova Brodu.

9. Obecní zastupitelstvo projednalo stížnost na kácení dřevin okolo Litovického potoka.

ZpracovalaSvětla Truksová2006-10-06