next up previous
Next: About this document ... Up: Naši jubilanti Previous: Úmrtí

Vzpomínka

Chýnoviny vychází jako čtvrtletník vždy začátkem nového ročního období. Vydavatel: Ondřej Jelínek, Chýně, 1. máje 79, 253 01 Hostivice, tel. 0311/679795. Adresa redakce je totožná s adresou vydavatele, šéfredaktor nebyl určen. Připomínky, příspěvky, inzeráty, jakož i případné dary umožňující vydávání zasílejte na adresu vydavatele. Tuto publikaci připravila redakční rada ve složení: P. Fousek, O. Jelínek, J. Mach, L. Štrosová, M. Šťastná, S. Truksová. Vyšlo v Chýni dne 20.6.2000 nákladem 210 ks.

Pohlednice Chýně (nakladatelství Orbis-Praha, foto M.Poustka)

Klárka Jelínková, 2. tř. - "Líza"

Míša Fousová, 2. tř. - "Dášenka"

Kačka Lichá, 1. tř. - "Dášenka"

Lukáš Čížek, 1. tř.

Lukáš Čížek, 2. tř.2006-10-06