next up previous
Next: Vzpomínka Up: Naši jubilanti Previous: Narozené děti

Úmrtí

V měsíci červnu jsme se navždy rozloučili s panem Františkem Faitem, který zemřel 2. 6. ve věku 67 let.

Lenka Štrosová2006-10-06