next up previous
Next: Úmrtí Up: Naši jubilanti Previous: Naši jubilanti

Narozené děti

6. 6. 2000 se narodil Theodor Ditrich. Rodičům blahopřejeme.2006-10-06