next up previous
Next: Narozené děti Up: Krátké zprávy Previous: Změna

Naši jubilanti

V měsíci červnu, červenci a srpnu oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito občané:

4. 6. Hrdlička Dobroslav 60 let

20. 6. Siegrová Kamila 70 let

4. 8. Křivánková Marie 60 let

Všem těmto jubilantům, ale i Vám všem, kteří v tomto období oslavíte své narozeniny, přejeme mnoho zdraví a spokojenosti a do dalších let mnoho pohody a klidu.Subsections

2006-10-06