next up previous
Next: Naši jubilanti Up: Krátké zprávy Previous: Změna jízdního řádu

Změna

Od 19.6. se pasy a OP vydávají v budově Ok.ú. Prahy-západ v Podskalské ulici (dříve se vydávaly ve Zborovské). Úřední hodiny pondělí a středa 8-17 hodin.

Světla Truksová2006-10-06