next up previous
Next: Změna Up: Krátké zprávy Previous: Vyhořelý kostel

Změna jízdního řádu

Otiskujeme nový jízdní řád autobusu linky č. 358, platný od 29.5.2000. Spoje označené hvězdičkou byly oproti minulému jízdnímu řádu změněny. V sobotu a neděli jezdí autobusy beze změny.

Pavel Fousek
2006-10-06