next up previous
Next: Změna jízdního řádu Up: Krátké zprávy Previous: Upozornění

Vyhořelý kostel

Pravděpodobně od špatně zhašené svíčky vypukl v lednu ve svárovském kostele požár. Byl zničen hlavní oltář s obrazem svatého Lukáše, po němž je kostel pojmenován, poničen byl též obraz Panny Marie. Pan farář Moulík musí zatím sloužit bohoslužby u postranního oltáře. Celková škoda na stavbě a zařízení byla vyčíslena na 2 miliony korun.

V nejbližší době bude vypsáno výběrové řízení pro stavební firmy, které se budou následně na rekonstrukci kostela podílet. Přestože značnou část oprav uhradí pojišťovna, bude zapotřebí i peněz od věřících, kteří se na opravě budou podílet prostřednictvím peněžní sbírky.

Ondřej Jelínek2006-10-06