next up previous
Next: Vyhořelý kostel Up: Krátké zprávy Previous: Hřiště

Upozornění

V okolí Strahovského rybníka hnízdí ptactvo, chovejte se zde proto ohleduplně a nenechávejte své psy volně pobíhat !

Na žádost p. Fingerhuta zpracoval Ondřej Jelínek2006-10-06