next up previous
Next: Upozornění Up: Krátké zprávy Previous: Střelba před vinárnou

Hřiště

Ve spolupráci s TJ Sokol Chýně, základní školou a stavební komisí byl vypracován projekt s cílovou částkou 150000,- Kč. 75000,- Kč by měla poskytnout obec a na 75000,- Kč by měla být poskytnuta dotace. V projektu je zahrnuto vybudování volejbalového hřiště, doskočiště, šplhadel, tribuny, klubovny, pískoviště a také oplocení. Zatím ještě není jasné, zda bude dotace poskytnuta, nebo ne.

Světla Truksová2006-10-06