next up previous
Next: Krátké zprávy Up: Napište nám ... Previous: Vážený pane starosto,

Nejen kritika

Starosta obce a ostatní zastupitelé poukazují na to, že se v Chýnovinách jenom kritizuje. O tom sice nejsem přesvědčena, přesto jsem si vzala osobní závazek. Do každého čísla Chýnovin se budu snažit najít něco pozitivního.

Takže myslím, že pochválit se dá stávající systém vyvážení kontejnerů - na objednávku, hned jak se naplní. Takto jsou kontejnery vyváženy častěji a nekupí se okolo nich nepořádek v takové míře jako dříve.

Také úsilí pana Chyby se na vzhledu okolí kontejnerů odrazilo. Jeho zásah je vždy na čistotě okolo nich opravdu znát. Bohužel jeho smlouva již nebude prodloužena.

Světla Truksová2006-10-06