next up previous
Next: Vážený pane starosto, Up: Napište nám ... Previous: Vyjádření referátu životního prostředí

Vážení občané,

dne 4. 4. 2000 bylo založeno a 18. 4. 2000 zaregistrováno občanské sdružení ARBOR (z latiny strom) jako dobrovolné nezávislé a otevřené sdružení občanů s kladným vztahem k životnímu prostředí.

Ve svých stanovách má sdružení tyto základní body činnosti:

- ochrana přírody a krajiny ve smyslu zák. 114/92 Sb. a aktivní účast na její tvorbě. Chceme podporovat takový rozvoj obce, který za stávající expanze stavební činnosti v okolí Prahy na podnikatelské i občanské úrovni nepůsobí proti jistým kvalitám životního prostředí v obci na okraji velkoměsta, naopak je posiluje;

- vyjadřovat se k činnosti v obci a aktivně se podílet na řešení problémů;

- pořádat společenské akce, zejména s kulturní a sportovní náplní;

O. s. Arbor vzniklo shodou okolností v době, kdy pan starosta vydal příkaz údajně k úpravě, de facto k vyplenění přirozeného, hustého porostu keřů a stromů u potoka pod Baštou. Zůstaly slabé kmínky osamocených stromů. Ubohé vrbičky bohužel nezapadly nikterak do starostovy scény a představy o vzhledu krajiny. Kvalifikací mužů onen příkaz provádějících byla ostrá pila a bezcitnost k přírodě.

O. s. Arbor je toho názoru, že uvedenou akcí byla naprosto zbytečně poškozena příroda za peníze obce a navíc v době mýcení se nemohly provádět práce při úklidu a úpravě obce, tedy tam, kde je toho opravdu zapotřebí, například u hřbitova (viz dopis na p. starostu níže). Jelikož v okolí Chýně se nacházejí převážně pole, je třeba si vážit každého stromu a keře, zvláště na místě, které tvoří spojovací článek od hostivických rybníků k Baště a dál až za kanál, kde se uvažuje o biokoridoru.

O. s. Arbor uvítá příspěvky, náměty a pomoc občanů, ať už tak budou činit pod přímým členstvím ve sdružení nebo spoluprací jako sympatizanti. Ke členství se můžete přihlásit u členů přípravného výboru: Karel Horák, Oblouková 173, Eva Jelínková 1. máje 79, Eva Fousová, Sluneční 87.

To, že konstruktivní kritika, alternativní návrhy a jiný pohled na věc je prospěšná věc, se možná někomu líbit nemusí, ale zpochybnit to nemůže. Je to právem nás všech a je dobré pro stát i obec, když tak občané konají. Někteří toto právo berou jako povinnost, což je ještě lepší. Je důležité, aby se vždy našel někdo, kdo se nebojí říci císaři, když ho vidí na korze bez šatů, že je nahý.

Ing. Karel Horák


next up previous
Next: Vážený pane starosto, Up: Napište nám ... Previous: Vyjádření referátu životního prostředí
2006-10-06