next up previous
Next: Jak jsme hráli v Chýni Up: Napište nám ... Previous: Napište nám ...

Příspěvek pro čtvrtletník

Žijeme překotně ve století, kterým vládnou informace. Vědět o tom, co se děje na odvráceném konci světa, je docela samozřejmé, účastnit se prostřednictvím televize války, např. v Perském zálivu, vzali mnozí z nás jako běžnou informaci, vědět, co se děje ve vesmíru, bereme jako procházku na nejbližší kopec, ze kterého také můžeme koukat do vesmíru, ale stojí nás to úsilí na ten kopec vylézt.

Ono vědět, co se děje v našem nejbližším okolí, v místě, kde žijeme, znát názory a rozhodnutí těch, kterým jsme dali svůj hlas k zastupování a hájení zájmů nás, občanů obce, je mnohdy daleko, daleko složitější. Ale stejně důležité, ne-li pro každého z nás důležitější.

V řadě obcí na okrese Praha-západ vychází noviny s informacemi pro jejich občany. V převážné většině jsou jejich vydavateli úřady obcí, kulturní střediska. A co se z nich dozvíte? Že obec buduje konečně vodovod, kanalizaci, že k tomu, aby se mohla do budoucna rozvíjet, nechala zpracovat územní plán. Řekněte sami, kde se tyto informace dozvíte? Na veřejných zasedáních obecních zastupitelstev? Ruku na srdce, kdo z Vás a kolikrát se jich zúčastnil.

Říkáte, že Vám někdo nosí do schránky místní noviny. Víte, kdo je vydává, zajímá Vás, kolik takové informování stojí? Víte, že ten někdo třeba po večerech shání informace, abyste se je dozvěděli i Vy?

Proto jsou tu za všechny: Chýnoviny, Plátek chýnický, Libčické noviny, Ořešský list, Jílovské noviny, Jinočanský zpravodaj, Tachlovické listy, řevnický Ruch, Zpravodaj městečka pod Skalkou, Nučický zpravodaj, Zpravodaj obce Řitka, Hostivický měsíčník a další.

Já jako pracovník okresního úřadu Praha-západ s opravdovým zájmem sleduji, co se v jednotlivých obcích děje, kde chystají zajímavé setkání či koncert nebo výstavu, dokonce vím, kolik dětí se kde narodilo a kolik občanů nás opustilo. Neříkejte, že Vás podobné údaje, které nabízí kromě dalších informací i Chýnoviny, nezajímají. A i když se někdy může stát, že úvahy a komentáře vydavatele se nemusí nutně shodovat s Vašimi názory nebo názory představitelů obce, chápu tento nesoulad jako objasnění si názorů. Jedno z přísloví říká: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. V případě novinářů by to mělo podmínečně platit také, i když každý z nás má nezadatelné právo na svůj názor, a tedy i novináři.

Chýnovinám přeji hodně zajímavých informací a hlavně hodně čtenářů.

Pracovnice referátu regionálního rozvoje

Okresní úřad Praha-západ

Ing. M. Jelínková


next up previous
Next: Jak jsme hráli v Chýni Up: Napište nám ... Previous: Napište nám ...
2006-10-06