next up previous
Next: Zahradní výstava Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Sponzoři

Pouť v Hájku

Řád františkánů chystá v tomto roce pouť v Hájku na 9. září. Pokud by nebylo možno pouť uspořádat v tomto termínu, bude se konat 16. září.

Přesný termín bude oznámen na plakátu, který bude včas umístěn i v naší obci.

V Chýni 5.6.2000Pavel Fousek2006-10-06