next up previous
Next: Kaplička se studánkou Up: O historii obce a Previous: O historii obce a

Historická kuriozita z blízkého okolí

V Rudné, vlevo od hlavní ulice směrem k nádraží, stojí kostelík sv.Jiří, kterému se ale říká Na Homoli. To proto, že stojí na místě, které je kolem dokola úplně rovné, ale kostelík opravdu stojí na kopečku, se strmými stěnami, podobném homoli.

K tomuto místu se váže několik pověstí a těžko říct, jestli některá z nich má reálný základ. Například František Melichar v Pamětech okresu Unhošťského uvádí tuto pověst:

Homole je podle ní mohyla saského náčelníka, který byl raněn r.1179 v bitvě u Loděnice, která byla mezi Bedřichem a Soběslavem II. v těchto místech svedena. Čechové ho zajali a vlekli do Prahy. Ale tento vojevůdce na cestě zemřel a jeho nepřátelé, Čechové, kteří si vážili jeho hrdinství, které projevil v boji, nanosili na jeho hrob v helmách mohylu.

Další pověst na toto téma, kterou jsem nalezl v Kytici bájí, pověstí a příběhů z okresu Kladenského, se od tohoto příběhu dost liší.

Jedna zní údajně podle prof. Augustina Sedláčka takto: Na dušníckém panství (tak se dříve jmenovala Rudná) panoval zlý pán, který své poddané krutě utiskoval. Lidé, kteří už to nechtěli dále snášet, se vzbouřili a pána zajali, přivázali ho ke kolu vozu, na kterém jel, a i s koněm ho zasypali hlínou, kterou nosili v kloboucích. Po krátké době navršili homoli, popsanou už v prvním příběhu. Duch zasypaného pána nemá dodnes pokoje, stále jsou z homole slyšet vzdechy a řehtání koně. Kdo nevěří, ať si zajde o půlnoci poslechnout, musí ale třikrát oběhnout homoli.

Příběh třetí, podle Václava Hájka z Libočan, je takto: Když kníže Soběslav II. v roce 1179 zvítězil nad Bedřichem, táhl směrem k Praze. U Dušník na něj čekalo další nepřátelské vojsko. I toto porazil, zmocnil se velké kořisti a mnoha zajatců. Mezi nimi byl veliký jezdec na obrovském koni, který se pokusil o útěk. Byl ale chycen, kníže rozkázal, aby byl spoután a každý voják přinesl v helmě hlínu, kterou na něj nasypal. Tak koně i s jezdcem zasypali a vytvořili mohylu - homoli.

Jak vidět, jednotlivé příběhy mají něco společného. Později byl proveden archeologický výzkum, který potvrdil, že kopec je přírodního původu. Škoda, ty pověsti jsou pěkně tajemné. K nim se váže ještě jedna zajímavost. Majitel domku čp.41 si štít vyzdobil reliéfem, na kterém je jedna z těchto pověstí vyobrazena. Uprostřed zpola navršené homole je jezdec na koni a kolem nosí vojáci v helmách hlínu. Pod tím je nápis: Vznik homole v Dušníkách r. 1179. Vida, a hned je námět na výlet do blízkého okolí Chýně!

V Chýni dne 6.3.2000 Pavel Fousek


next up previous
Next: Kaplička se studánkou Up: O historii obce a Previous: O historii obce a
2006-10-06