next up previous
Next: Výsledky soutěží Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Máje 2000

Můj dětský den

3. června se v Chýni konal jubilejní, 10. ročník Dětského dne, tentokrát pořádaný občanským sdružením Arbor. Přestože jsem nepatřila k hlavním organizátorům akce (to znamená, že jsem dny předtím nesháněla, nezařizovala, nenakupovala, nepobíhala, nebalíčkovala ani nezápasila s bacily), získala jsem čestnou funkci pořadatele jedné ze čtyř soutěžních disciplín, hodu na cíl. Dovolte mi tedy několik slov.

Ten den bylo, jak si možná vzpomínáte, tropické horko, které připravilo všem zúčastněným nejednu těžkou chvilku. Se stále větším funěním jsem ve slunečním žáru sbírala a rovnala do pyramidy spadané plechovky a přitom zaznamenávala body odvážných větších, menších i nejmenších vrhačů. (Ještě že se vždy našli ochotní pomocníci, kterým ještě jednou děkuji.) Ani uprostřed tohoto neohrabaného pachtění mi však neunikly skromné úsměvy vítězů ani záblesky smutku v očích poražených, vyplazené jazýčky snažících se mrňousů ani vzájemné hecování starších kluků. A viděla jsem také obdivuhodné výkony skokanů v pytlích, vím, že i letos jely všechny děti na kole moc pěkně a soustředěně (abych citovala dnes již klasika, jinak hlavního pořadatele a hybnou sílu celého dne) a dech se mi tajil nad Vendovým výstupem na bedýnky. A i letos jsem pak po závodech tiše záviděla polykačům jistě výborných koláčů.

Ty, kterým se letos nepodařilo stanout na stupních vítězů (mně se to, děti, nepodařilo doposud), snad potěšil balíček dobrot či vlastnoručně opečený buřtík na závěr. To byl ale krásnej dětskej den, zaslechla jsem za sebou útržek dětského rozhovoru, když jsem celá spálená a zpocená klopýtala večer domů. To byl ale krásný dětský den, pomyslela jsem si v tu chvíli. Protože děti jsou krásné.

Kateřina Fousková


next up previous
Next: Výsledky soutěží Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Máje 2000
2006-10-06