next up previous
Next: Můj dětský den Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Filipojakubská noc aneb Jak

Máje 2000

Tak jako každý rok, tak i letos poslední sobotu v květnu se konaly Staročeské máje. Přípravy byly veliké. Aby se Staročeské máje vůbec konaly, musela se uskutečnit brigáda, na které se vyndavaly a svazovaly sazenice stromků. Touto prací si májovníci zasloužili strom a břízky. Dva dny před májemi se jelo pro strom. Vše proběhlo hladce. V pátek ráno začaly přípravy na hřišti. Kopala se díra, zdobila se májka, vázal se věnec atd. Po páté hodině odpoledne májka stála a začalo hlídání, které trvalo do rána. Během hlídání kluci roznesli a ozdobili břízky. V sobotu v jednu hodinu odpoledne vše vypuklo. Skvělí muzikanti, kteří uvedli všechny do dobré nálady, vyrazili s májovníky po vsi. I přes velký déšť se zpívalo a tancovalo. Po vynešení všech holek jsme se sešli po čtvrté hodině na hřišti, kde se tancovala česká a moravská beseda. Po usilovném kácení májky špičku vyhrál Jiří Bahenský a májku v tombole paní Lenka Štrosová. Pak se šlo do Scarlettu, kde si všichni, kdo tam přišli, užili zábavu, která trvala do ranních hodin.

Iva Siegerová2006-10-06