next up previous
Next: Máje 2000 Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Velikonoční výstava

Filipojakubská noc aneb Jak jsme zmokli

Letošní pálení čarodějnic se neslo v duchu mokrém. Toho dne se nad Chýní zatáhly mraky a začaly létat blesky provázené hromy. To by působilo vcelku stylově, až na déšť, který nejprve uspíšil spálení čarodějnice a po rychlém opečení buřtovin i odchod většiny dětí s rodiči domů. Zůstaly jen ty otužilé, které si počkaly, až se trochu vyčasí, a nakonec si mohly i zasoutěžit v připravených disciplínách: v hodu koštětem do dálky, ve zpěvu, ve sprintu okolo trnitého keře po předchozím zatočení se dokola a v soutěži o nejhroznější škleb. Na závěr byla porotou dospělých vybrána nejkrásnější čarodějnice. Jako odměnu za umístění dostaly děti jedničky, dvojky a trojky ze slaného těsta a místo diplomů jedlé hady, zákeřně ozdobené kuličkami pepře. Ochutnat dostali i dospělí.

U ohně si pak s kytarou poseděli opravdu už jen ti nejvytrvalejší.

Doufáme, že příští rok nás počasí zase nevypeče, a už teď se těšíme na další slet o filipojakubské noci.

Za spolek čarodějnicSvětla Truksová2006-10-06