next up previous
Next: Filipojakubská noc aneb Jak Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Lovení ryb

Velikonoční výstava

17. 4. se již podruhé konala v MŠ společná velikonoční výstava. Jako správnou vernisáž ji ředitelka ZŠ Štrosová zahájila pěkným proslovem a školáci malým koncertem - hrou na flétny a zpěvem za doprovodu klavíru.

Všichni návštěvníci si mohli prohlédnout koutek školních dětí plný dovedně zdobených vajíček, perníčků, velikonočního pečiva a jiných prací, který byl lemovaný rozvěšenými obrázky s velikonočními a jarními motivy. Dospěláci mezi těmito obrázky vybrali tři nejhezčí a jejich malí autoři si pak mohli mezi připravenými dobrotami vybrat sladkou odměnu. Celý koutek si s pomocí vychovatelky pí. Vaňkové připravili školáci sami.

Ani děti ze školky nezůstaly pozadu. Jejich výtvory nebyly sice tak dokonalé jako práce školáků, přesto byly velice roztomilé. A protože výstava byla zároveň i prodejní, byly velmi rychle zkoupeny.

Do této akce jako loni přispěly i maminky dětí, takže si návštěvníci mohli zakoupit již téměř profesionálně zhotovené pomlázky, zdobené perníčky, tradiční pečivo a kromě malovaných a jinak zdobených vajíček i hit této výstavy - vajíčka drátovaná.

Všem, kdo se na úspěchu výstavy podíleli (včetně návštěvníků), patří poděkování. Z výtěžku budou pokryty náklady a zbytek přispěje k pokračování této milé tradice.

P.S. Zvláštní poděkování patří panu Veverovi a panu Fousovi, jediným tatínkům, kteří nám pomohli.

Světla Truksová


next up previous
Next: Filipojakubská noc aneb Jak Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Lovení ryb
2006-10-06