next up previous
Next: Kultura, sport, společenské akce Up: Životní prostředí Previous: Autobaterie

Plechové obaly

Od června tohoto roku je u obchodu p. Janovského umístěn kontejner na použité plechové obaly (ne hliník). Můžete jej tedy začít zase používat.

Ondřej Jelínek2006-10-06