next up previous
Next: Plechové obaly Up: Životní prostředí Previous: Skládka na Chrášťanském vrchu

Autobaterie

Pokud se chcete zbavit staré autobaterie, je možné ji odvézt na adresu: U sušičky 674, Hostivice - Litovice. Firma T.O.P. Umwelt, s.r.o., která se zabývá likvidací nebezpečných odpadů, ji od Vás zdarma odebere. Jelikož zde nejsou zavedeny pevné úřední hodiny, je vhodnější se předem dohodnout telefonicky: 02 20981740.

Ondřej Jelínek2006-10-06