next up previous
Next: Autobaterie Up: Životní prostředí Previous: Životní prostředí

Skládka na Chrášťanském vrchu

Jak si mnozí obyvatelé Chýně všimli, skládka se nám utěšeně rozrůstá, zaváží se na další, dosud nedotčenou plochu, takže výhled z obce jižním směrem je již více než deset let ozdoben tímto krajinotvorným prvkem.

Většina z nás ví, že tato skládka byla otevřena firmou Agras už před rokem 1989, po tomto roce se ji podařilo díky aktivitě občanů Chýně a Hostivice na nějakou dobu zastavit.

Bohužel, před několika lety se provoz na této skládce obnovil, a to i díky našemu minulému zastupitelstvu, které souhlasilo s podepsáním smlouvy mezi několika obcemi a nynějším provozovatelem skládky.

Na základě této smlouvy byla znovu otevřena a její rozšiřování pokračuje dodnes. Tehdy pan starosta zastupitele a přítomné občany přesvědčoval tím, že obec bude každý rok od provozovatele dostávat peníze, které budou moci být použity na budování sítí, které obci chybí. Dále argumentoval tím, že skládka bude pokryta zeminou a osázena stromy, takže za nějaký rok se budeme dívat na les.

Přesto, že nejstarší části skládky mohly být takto už několik let upraveny a stromy mohly opravdu růst, můžeme se při každé jízdě kolem přesvědčit, že jediné, co na svazích roste, je plevel. Pan starosta se bude bránit tím, že by skládka pokračovala i bez souhlasu naší obce, ale na to se dá namítnout, že by alespoň bylo možno říci, že jsme se na takové věci nepodíleli, díky osvíceným zastupitelům.

Ono totiž není možné nad takovou věcí mávnout jen tak rukou právě v naší obci, která je přímo obklopena skládkami, které postupně v obci vznikaly už od 60. let.

Jen pro připomenutí: postupné zavážení pískovny odpady všeho druhu, o kterých nikdo neměl jakýkoli přehled (tato skládka se dá považovat za časovanou ekologickou bombu, umístěnou téměř v obci). Další skládka přímo v obci, která byla provozována ještě před deseti lety, na pozemcích chýňského mlýna, kam jsme všichni řadu let vyváželi komunální odpad, mimochodem na soukromém pozemku, který byl takto znehodnocen, předtím skládka ve Skále, zavážení luk za Baštou, skládka v bývalé pískovně pod Chýní směrem na Chrášťany, na které je nyní hala Plzeňského Prazdroje.

Společným znakem většiny z těchto skládek je to, že podstatným způsobem změnily původní vzhled krajiny v nejbližším okolí Chýně.

Když jsem před časem požádal pana starostu, aby mi půjčil smlouvu, kterou byla skládka na chrášťanském vrchu znovu otevřena, odmítl, aniž by uvedl jediný důvod.

Proto mi nezbývá než se touto cestou ptát: kolik peněz už obec Chýně z této skládky dostala? Kdy začne úprava a zalesňování skládky? Kdy bude tato skládka uzavřena? Proč téměř každý den hoří na skládce ohně, když je to skládka pouze pro tzv. inertní odpad, tedy kámen a hlínu? K čemu jsou na skládce obrovské hromady štěrkopísku, je to snad obchod s tímto materiálem, a pokud ano, byly splněny všechny náležitosti nutné k provozování takovéto činnosti? Zlepší se někdy dohled nad tím, zda auta vyjíždějící z tohoto prostoru jsou čistá tak, aby neznečišťovala veřejnou komunikaci, tak, jak vyžaduje vyhláška?

Na tyto a další otázky, které v souvislosti s touto obludnou činností mě a věřím, že i další občany Chýně napadají, může vedení obce odpovědět v dalším čísle Chýnovin nebo na veřejném zasedání zastupitelstva. Za jasné, konkrétní odpovědi na jednotlivé otázky budeme jistě vděčni.

V Chýni dne 5.6.2000Pavel Fousek


next up previous
Next: Autobaterie Up: Životní prostředí Previous: Životní prostředí
2006-10-06