next up previous
Next: Životní prostředí Up: Z kroniky obce Previous: Z kroniky obce

Rok 1929

Začal velkými mrazy, jakých nejstarší pamětníci nezažili. Dle zpráv novinářských nebyly po 150 roků takové. 11. února dostoupily -29$^{0}$C, v okolí přes -30$^{0}$C, na Budějovicku až -43$^{0}$C. Zvěř hynula v polích, uhlí nebylo, protože doprava na železnicích vázla, mnoho vlaků jak nákladních, tak osobních bylo odřeknuto, ježto stroje byly mrazy porouchány, autobus přestal jezdit, zahájil dopravu teprve 23. března, ve školách nebylo možno třídy vytopit, proto v celé republice bylo vyučování od 18. do 24. února přerušeno. Ve dnech 14. a 15. února napadlo přes 30 cm sněhu, tím ho bylo v těch dnech přes 60 cm. Závěje na mnohých místech tratí železničních byly tak mohutné, že vlaky v nich uvázly na několik dní. Rampouchy u střech 7. března byly ještě 1,5 m dlouhé. Týž den starosta Štěpán Horák vrátil se z cesty do Unhoště pro úplně zavátou cestu. I v dubnu byly ještě mrazy ráno až -7$^{0}$C. Sít začalo se před polovinou dubna. Stromy rozkvétaly kolem 10. května.

15. dubna zasazeny byly řídícím učitelem a žáky ze Sokola: Františkem Fingerhutem, Jaroslavem Horákem, Václavem Hanzlíkem a Karlem Vysokým na pozemku pro školní zahradu určeném 3 jubilejní lípy, jež zakoupila tělocvičná jednota Sokol. Lípy ony mají názvy (počínaje od hasičské zbrojovny): Čapkova, Hofmanova a Štěpnikova1. Byly zakoupeny na podzim v r. 1928, nemohly však býti vysazeny pro předčasné zamrznutí (14.října již napadl sníh).

4.července zuřila ohromná vichřice a nadělala mnoho škod na plotech a střechách. Celková škoda v republice byla odhadnuta na 200 milionů Kč.

Strahovská kanonie prodala Starý ovčín, v němž bylo skladiště nářadí ze dvora, Aloisu Kamarýtovi.

Narodilo se 14 dětí, zemřelo 8 osob.

Vybrala Milada Šťastná

next up previous
Next: Životní prostředí Up: Z kroniky obce Previous: Z kroniky obce
2006-10-06