next up previous
Next: Z kroniky obce Up: Základní a mateřská škola Previous: Historie naší školy

Jak dopadla anketa - dokončení

Začátkem května se v MŠ konala schůzka, na které se měl dořešit vzniklý problém se stravováním školních dětí v jídelně mateřské školy. Kromě ředitelky MŠ Sedlákové, učitelky Bělkové a kuchařek se dostavily také ředitelka ZŠ Štrosová, učitelka Rosolová a vychovatelka Vaňková. Za školskou a sociální komisi p. Linhartová a MUDr. Appelt a několik rodičů. Byl pozván také MUDr. Vácha, který se zabývá výživou.

Ačkoli zpočátku probíhala debata poněkud vzrušeně, bylo nakonec dosaženo takové dohody, aby se vyhovělo požadavkům rodičů školáků (tlumočených řed. Štrosovou), a přesto nebyl zásadně narušen program zdravé výživy ve školce. Samozřejmě bylo přihlédnuto k výsledkům ankety, která v konečném součtu mluvila ve prospěch zachování stávajícího způsobu stravování. Bylo také nutné dodržet tzv. jídelní koš, kterým se musí vedoucí stravovny (řed. Sedláková) řídit a který je pravidelně kontrolován pracovnicí hygieny.

Bylo tedy domluveno, že se mírně omezí počet sojových a luštěninových jídel a mírně se zvýší počet jídel s masem. Některá jídla nebo polévky, které školákům vůbec nechutnaly, budou vynechány nebo jinak upravovány. Mírně budou omezeny obiloviny v polévkách a nahrazeny těstovinami.

Vyřešil se i problém s požadavkem na čerstvou zeleninu a ovoce. V mateřské škole je dostávají děti nejen k obědu, ale i během dne ho mají volně k dispozici na misce nebo ho dostávají ke svačinám, což školákům nemůže školka zajišťovat. Aby se tedy vyšlo vstříc požadavku na čerstvou zeleninu a ovoce pro školáky, budou v jídelníčku omezeny kompoty a sterilovaná zelenina. Nahradí se čerstvými zeleninovými saláty nebo čerstvým ovocem. Zelenina bude přidána i k jídlům, jejichž součástí je už zelenina tepelně upravená.

Řed. Sedláková vznesla požadavek, aby se ustavila stravovací komise. Ta se již sešla ve složení: pí. Horáková, pí. Linhartová, pí. Vaňková a pí. Pospíšilová. Na této první schůzce řed. Sedláková informovala komisi o prvních změnách v jídelníčku (zrušení některých polévek a přidání čerstvé zeleniny) a seznámila její členky s problematikou vedení stravovny a sestavováním jídelního koše. Komise také posoudila kvalitu a chutnost oběda připravovaného ten den.

Podle nového jídelníčku se začne vařit od září.

Podle mého názoru došlo v celé záležitosti k velice rozumné dohodě. Ačkoli je chýňská školka s programem zdravé výživy na okrese Praha-západ jediná, přímo v Praze je takových stravoven více a jejich počet v současné době stoupá. Zrušení tohoto programu by bylo možno považovat za krok zpět.

Světla Truksová


next up previous
Next: Z kroniky obce Up: Základní a mateřská škola Previous: Historie naší školy
2006-10-06