next up previous
Next: Pronájem rybníka Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: c) ukládá:

Starosta obce odpovídá

Pane starosto, rád bych navázal na dřívější spolupráci, a proto Vám posílám několik otázek do dalšího čísla Chýnovin. Za odpovědi předem děkuji a zůstávám s pozdravem.

1. V březnovém Hostivickém měsíčníku byla zpráva o výstavbě domu s pečovatelskou službou pro seniory. Autor píše, že zde bude místo i pro občany Chýně. Je o této aktivitě obec informována a jaké budou podmínky pro případné přijetí do tohoto penzionu?

Odpověď: Výstavba PDS v Hostivici počítá se spádovou oblastí Chýně, ale poslední informace z MěÚ Hostivice jsou takové, že bude nejspíš požadována finanční spoluúčast obce, hrubý odhad 600 tis. za 1 byt. S touto částkou obec ve svém rozpočtu nepočítala a vzhledem k její výši není jasné, zda takovou částku při novém přerozdělování daní bude moci uvolnit.

2. Co má vzniknout na pozemku, na kterém se zatím nachází skládka (višňovka za hřbitovem), jak a kdy bude tato lokalita rekultivována?

Odpověď: Plocha skládky v třešňovce je ÚP určena k ozelenění a v její východní části vybudování terénní vlny (převýšení sloužící v zimním období k sáňkování). Navážení inertního materiálu by toto zvýšení mělo do budoucna vytvořit a zároveň umožnit občanům Chýně ukládat levně stavební suť a ostatní inertní materiál.

3. Co je nového s výstavbou betonárky v naší obci?

Odpověď: 15. 5. byla podepsána smlouva o prodeji pozemku na výstavbu betonárky.

4. Za Strahovským rybníkem směrem k Baště jsou vyhloubeny asi čtyři malé rybníčky, k čemu budou sloužit?

Odpověď: Nad Strahovským rybníkem členové OPS Strahovský rybník budují vytírací rybníčky pro odchov ryb.

Občané, kteří mají ještě zájem o členství, se mohou přihlásit u pana Chyby Josefa nebo pana Pecha.

5. Chtěl byste ještě o něčem napsat?

Odpověď:

Ondřej Jelínek František Fingerhut

next up previous
Next: Pronájem rybníka Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: c) ukládá:
2006-10-06