next up previous
Next: Starosta obce odpovídá Up: Usnesení z veřejného zasedání obecního Previous: b) schvaluje:

c) ukládá:

  1. obecnímu úřadu nechat provést posouzení energetické náročnosti topení a ohřevu TUV v mateřské škole s případným návrhem nového řešení
  2. obecnímu úřadu nechat provést v případě úspěšného prodeje pozemku parc. č. 527 opravu střechy v MŠ a verandy v ZŠ
  3. komisi výstavby a životního prostředí provést místní šetření na odvodnění lokality za Němcovými a v oblasti bývalé pískovny s návrhem řešení situace

starosta F. Fingerhutzástupce starosty V. Procházka2006-10-06