next up previous
Next: c) ukládá: Up: Usnesení z veřejného zasedání obecního Previous: a) bere na vědomí:

b) schvaluje:

  1. prodej pozemku parcelní číslo 527 firmě BERGER za cenu 13 milionů Kč
  2. prodej pozemku č. parc. 173/11 o výměře 155 m$^{2}$ za cenu 50,- Kč za 1 m$^{2}$
  3. žádost o dotaci na přestavbu a dostavbu dětského hřiště ve výši 75000,- Kč při finanční účasti obce 75000,- Kč
  4. nájemní smlouvu na pronájem Strahovského rybníka a louky 531/2 obecně prospěšné společnosti Strahovský rybník
  5. cenu vodného na rok 2000 17,32 Kč za m$^{3}$ pro soukromé osoby a 20,93 Kč za m$^{3}$ pro podnikatele
  6. rozšíření mikroregionu Chýně - Hostivice o obce Jeneč a Červený újezd
  7. nekoupit od správce konkurzní podstaty Agras zájmové sdružení pozemek 24/22006-10-06