next up previous
Next: O historii obce a Up: CHYNO5 Previous: CHYNO5

Úvod

A máme tu léto, letos přišlo o den dříve - tak, jak se to na přestupný rok stává.

Chýnoviny si je v současné době ochoten koupit každý třetí občan Chýně (včetně dětí a kojenců). Myslím, že se tedy nemusím bát je nazvat novinami obecními. Asi se nebudeme přít, když řeknu, že obecní noviny mají informovat o životě v obci, proto bych chtěl požádat místní spolky a jiné zájmové skupiny, aby nám poskytly informace o své činnosti - rádi je zveřejníme. Uvítal bych taktéž příspěvky od občanů, určitě máte na život v Chýni svůj názor tak Napište nám .... Dále bych chtěl požádat o zapůjčení zajímavých fotografií z Chýně, za již poskytnuté dodatečně děkuji. Jinak už nic nepotřebuji, snad jen tisícovku starých cihel na verandu, ale to sem asi nepatří.

Stále musíme řešit problém s rozsahem a počtem článků. Stalo se již pravidlem, že jsou Chýnoviny přeplněné a musíme články vyřazovat respektive přesouvat do dalších čísel (toto sdělení se může zdát být v rozporu s tím, co jsem výše napsal, ale není to tak, příspěvky od občanů a spolků pro nás mají větší hodnotu a předřadíme je před příspěvky naše). Máme několik možností řešení a Vy jako čtenáři byste měli vybrat ten nejlepší.

  1. Pokud se stane, že budou mít Chýnoviny o list více (16 stran), budou automaticky stát 12 Kč.

  2. Články zkrátit, aby se vše vešlo na zavedených 12 stran.

  3. Vyřadit některou z rubrik.

  4. Vyřadit obrázky.

  5. Jiné řešení.

Odpověď nám vhoďte do vitrínky u konečné autobusu nebo řekněte osobně.

Pokud si budete chtít koupit i další číslo Chýnovin, které vyjde 22. září, uděláte mi radost. Nedočkaví čtenáři si mohou pro Chýnoviny dojít osobně na naši adresu: 1.máje, Chýně.

Příjemné prožití dovolených, prázdnin a letních dnů přeje

Ondřej Jelínek


next up previous
Next: O historii obce a Up: CHYNO5 Previous: CHYNO5
2006-10-06