next up previous
Next: Usnesení z veřejného zasedání Obecního Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Z práce obecního zastupitelstva

Z pracovních porad

1. 12. 1999 schválena žádost firmy Rybářství Mariánské Lázně o prořezání a vykácení některých stromů u Bašty.

19. 1. 2000 schváleno uzavření smlouvy s útulkem Bouchalka v Buštěhradu na odchyt toulavých psů za roční paušální poplatek 7 200 Kč.

26. 1. 2000 schválen vstup Chýně do účelového sdružení měst a obcí za účelem ochrany proti znehodnocování státem poskytnutých akcií České spořitelny.

23. 2. 2000 projednána stížnost občanů z ulice Sluneční proti ničení této ulice nákladními automobily.

23. 2. 2000 projednán protest proti kácení stromů okolo potoku tekoucího z Bašty do Strahovského rybníku a kontrola z referátu životního prostředí Ok. úřadu Prahy-západ.

Byla podána žádost o dotaci na výstavbu kanalizace.

Správce konkurzní podstaty úpadce Agras - zájmové sdružení vyzývá zájemce k podání nabídky na koupi nemovitostí.

Firmě Indos bylo zadáno zpracování podkladů pro vypsání výběrového řízení na výstavbu kanalizace.

ZpracovalaSvětla Truksová2006-10-06