next up previous
Next: About this document ... Up: CHYNO4 Previous: sochařem Radošem Cvrčkem

Inzerce

Cena inzerce zůstává pořád stejná, tj. 9x3 cm - 10 Kč, 10x14 cm - 100 Kč (šířka x výška). Inzerát dodejte ve finální podobě - bude se rovnou tisknout, dodržte předepsané rozměry!

V rubrice Krátké zprávy je možné uveřejnit oznámení typu vzpomínka, blahopřání atd. Cena se odvodí z ceny inzerce, text graficky upravíme sami.

Chýnoviny vychází jako čtvrtletník vždy začátkem nového ročního období. Vydavatel: Ondřej Jelínek, Chýně, 1. máje 79, 253 01 Hostivice, tel. 0311/679795. Adresa redakce je totožná s adresou vydavatele, šéfredaktor nebyl určen. Připomínky, příspěvky, inzeráty, jakož i případné dary umožňující vydávání zasílejte na adresu vydavatele. Tuto publikaci připravila redakční rada ve složení: P. Fousek, O. Jelínek, J. Mach, L. Štrosová, M. Šťastná, S. Truksová. Vyšlo v Chýni dne 20.3.2000 nákladem 200 ks.

Davídek Fous, MŠ Chýně

Kristýnka Jirasová, MŠ Chýně

Marcelka Legátová, MŠ Chýně

Michalka Neoralová, MŠ Chýně

Zdenička Pálfiová, MŠ Chýně

Deska z křížové cesty - kostel sv. Alžběty v Bratislavě2006-10-06