next up previous
Next: Mladá chasa Up: O historii obce a Previous: Část 1. Hradištko

Roku 1410

Roku 1410 byla v Chýni tvrz obklopena šesti rybníky, dvůr s dvěma poplužími a další tři rybníky v obci. Poloha tvrze a dvora se dá těžko určit. Podle ústního podání stávaly původní panské objekty na místě čp. 18 a 19 a pravděpodobně zde byla i tvrz. Nynější dvůr stojí na místě zrušeného selského statku od konce 16. století.

K chýňskému dvoru náležela mimo dvou popluží pole, úrodné louky s dobrým senem, ovocné a dvě zelinářské zahrady a lán lesa a později v letech 1620 byly v Chýni též chmelnice. Robotní povinností z 1 lánu bylo: orat dvakrát do roka po půl dni, sekat a sušit seno, sázet zeleninu, pomáhat při výlovu rybníků a dvakrát ročně stříhat ovce. Na penězích byla roční dávka 27 kop grošů za celou ves. Každý poddaný odevzdával z lánu 2 slepice a půl kopy vajec.

Přetištěno z publikace Vědecká práce zemědělského muzea z roku 1963. Autor: Jaroslava Střesková, promovaná historička.2006-10-06