next up previous
Next: Rozhovor se ... Up: Naši jubilanti Previous: Úmrtí

Vzpomínka

19. dubna uplyne již osm let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Miloslav Čech. Stále vzpomínáme. Vzpomeňte s námi.

Rodina


2006-10-06