next up previous
Next: Vzpomínka Up: Naši jubilanti Previous: Narozené děti

Úmrtí

V měsících prosinec - březen jsme se navždy rozloučili s těmito spoluobčany:

panem Josefem Křepelou - 26. 12.

panem Václavem Horákem - 17. 1.

paní Ludmilou Horákovou - 30.1.

paní Annou Jungmanovou - 1.2.

panem Josefem Bahenským - 15. 2.

paní Marií Hrdličkovou - 26. 2.

paní Květoslavou Pechovou - 2. 3.

Lenka Štrosová2006-10-06