next up previous
Next: Narozené děti Up: Krátké zprávy Previous: 150. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka

Naši jubilanti

V měsících březen - květen oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito občané:

6. března - Hamouz Bedřich - 65 let

17. března - Chlup Josef - 60 let

28. března - Picka Vladimír - 70 let

4. dubna - Černý Jaroslav - 60 let

8. dubna - Štrosová Hedvika - 60 let

14. dubna - Nedbalová Daniela - 60 let

17. dubna - Svoboda Jaroslav - 65 let

22. dubna - Hais Bohuslav - 85 let

27. dubna - Šťastný Bohumil - 75 let

2. května - Farská Marie - 70 let

7. května - Faitová Božena - 60 let

15. května - Kejmar Oldřich - 80 letSubsections

2006-10-06