next up previous
Next: Naši jubilanti Up: Krátké zprávy Previous: Služba pro občany

150. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka

7. března tohoto roku jsme si připomněli 150. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka, prvního prezidenta Československé republiky.

Byla to především zásluha TGM, že vítězné mocnosti, hlavně Spojené státy, rozhodly po vítězství v 1.světové válce rozdělit bývalé Rakousko-Uhersko na jednotlivé národní státy, a tím umožnily i vznik Československa.

Spolu s TGM na vzniku Československa pracovali v zahraničí Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš.

TGM se narodil 7.3.1850 na Hodonínsku v rodině panského kočího, vyučil se kovářem, vystudoval gymnázium v Brně, potom akademické gymnázium ve Vídni.

Po maturitě studoval na vídeňské univerzitě, především filozofii. Po studiích přednášel na univerzitě ve Vídni a později v Praze.

Byl poslancem vídeňského parlamentu za mladočeskou stranu. Po vypuknutí 1.světové války odešel do zahraničí a po celou dobu války připravoval vznik republiky. Vycházel z předpokladu, že Rakousko-Uhersko bude poraženo a monarchie se rozpadne.

V té době probíhala příprava vzniku společného státu se Slováky a později se připojila reprezentace Podkarpatské Ukrajiny, která projevila zájem připojit se k Česko-slovenskému státu. To se také při vzniku republiky stalo.

Velkým argumentem pro vytvoření našeho státu byl vznik legií z českých vojáků, kteří byli zajati nebo přeběhli na ruskou stranu.

Tak vznikla za hranicemi budoucího státu reálná, dobře organizovaná vojenská síla, která především na území Ruska získala první bojové zkušenosti.

Po vzniku svobodného Československa byl ve své nepřítomnosti doma zvolen prezidentem, zatímco byl ještě v Americe. Teprve 20. listopadu 1918 se vydal na cestu domů. Zde byl vítán po celé cestě až do Prahy obrovským množstvím lidí a oslavován jako prezident Osvoboditel.

Přesto, že jeho pravomoci, dané ústavou, nebyly velké, měl ve skutečnosti značný vliv, a to hlavně díky velké autoritě, všeobecně uznávané.

Mimo jiné díky tomu se 1. republika vyvíjela jako demokratický stát se všemi potřebnými institucemi.

Masaryk uplatňoval svůj vliv v téměř všech oblastech veřejného života, ale nejvíce byl jeho vliv znát v sociální oblasti, ve školství a podpoře vzdělanosti vůbec.

Čtyřikrát byl zvolen prezidentem, naposledy 24. 5. 1934, v prosinci roku 1935, těžce nemocný, odstoupil ze svého úřadu a 14. 9. 1937 zemřel.

Republika při svém vzniku měla štěstí, že v jejím čele stál tento velký muž a pomohl jejímu všestrannému rozvoji v období mezi světovými válkami. Záleží na nás, jak v dnešní době využijeme jeho příkladu při znovuvybudování demokratického státu.

V rámci oslav 150. výročí narození narození TGM byla na Hradčanském náměstí odhalena jeho socha a Praha se konečně dočkala jeho sochy po letech rozhodování, kde ji umístit.

V Chýni dne 6. 3. 2000 Pavel Fouseknext up previous
Next: Naši jubilanti Up: Krátké zprávy Previous: Služba pro občany
2006-10-06